Home

 

Zondag

13 september 2015

Open Monumentendag

 

800 jaar Wahlwiller

Kunst en Ambacht

 

In principe is dit de dag waarop alle elementen tezamen komen. De geschiedenis van 800 jaar Wahlwiller is opgenomen in een boekje samengesteld door de Heemkundevereniging in de persoon van Hub Franssen. Verderop valt hierover meer te lezen.

 

Het dagprogramma ziet er als volgt uit:

 

10.00 uur       opening van de dag in de Wilder Tref. Het Dit in aanwezigheid van bewoners, harmonie, College van B en W en kerkelijke overheid. Voor mensen die louter komen voor de Open Monumentendag kan er reeds gestart worden met een uitgeschreven wandeling. Deze is opgenomen in een boekje uitgegeven door de gemeente Gulpen samengesteld door het Comité  Open Monumentendag. Ook later op de dag kan men deze wandeling uitvoeren. Er zijn er ook demonstraties in het kader van Kunst en Ambacht.

                                   De wandeling doet ook de kerk aan waar uitleg gegeven wordt over  de schilderingen van Aad de Haas.

 

 

11.00 uur       Plechtige Hoogmis met als concelebrant hulpbisschop Everhard de Jong en opgeluisterd door  de Schola Cantorum en het Vocaal Ensemble Dona Voce.

 

12.00 uur       Na de Hoogmis is er gelegenheid tot het nuttigen van een kop koffie of thee.

 

13.00 uur       Presentatie van het jaarboek van de Heemkundevereniging. Dit met muzikale omlijsting.

 

15.00 uur       Rondleiding in de Kerk met aandacht voor de schilderingen van Aad de Haas.

 

20.15 uur       Concert  onder auspiciën van de stichting Kunstdagen Wittem met medewerking van Deborah de dochter van Aad de Haas. Thema:  “Mijn vader en muziek.”                    

                        (voor verdere informatie:  www.kunstdagenwittem.nl)