Home

 

Jaarboek 2016

Op 15 oktober 2016 presenteren wij ons nieuw Jaarboek.  Dit boek beschrijft de geschiedenis van het lager onderwijs in Wahlwiller en Nijswiller vanaf het jaar 1795.

In dit boek is op aparte wijze een aantal interessante gebeurtenissen rondom de historie van de St. Josefschool opgenomen. Het boek  werd geschreven door Rijkel Groenveld, maar er komen ook vele anderen aan het woord.

Het boek heeft meer dan 300 pagina’s en is volledig in kleur gedrukt, de prijs bedraagt € 18,- . Het boek is op 15 oktober na 15.00 uur te verkrijgen in de voormalige lagere school  Oude Baan 36  6286 BE Wahlwiller. Enkele dagen later is het boek ook verkrijgbaar bij de Kloosterboekhandel Wittemer Allee 32 6286 AB Wittem.

Wilt u het boek thuis bezorgd krijgen maak dan € 18,- over op het rekeningnummer: NL63RABO0121013987 t.n.v. Heemkunde Wahlwiller. Vermeld wel u adres op de overschrijving. Het boek wordt op adressen in de gemeente Gulpen-Wittem, Vaals en Simpelveld gratis bezorgd. Voor andere woonplaatsen moet € 4,- verzendkosten worden betaald.

Reünie

Voor iedereen die op enigerlei wijze iets met de school te doen heeft/had is er op 15 oktober van 15 uur tot ongeveer 20.00 uur een bijeenkomst in de lagere school. In eerste instantie bedoeld om elkaar te ontmoeten en oude herinneringen op te halen. Verdere invulling wordt later nog bekend gemaakt. Wil men deelnemen dan kan dit door het storten van € 5 per persoon op boven genoemd rekeningnummer onder vermelding van naam en e-mailadres. Voor kinderen die nog op de lagere school zitten hoeft geen bijdrage te worden betaald.

 

U kunt contact met ons opnemen door te mailen naar:basisschool@heemkundewahlwiller.nl