Home

 Jaarboek 2017

De afgelopen twee jaar hebben wij een themanummer als jaarboek uitgegeven. In 2015 was dat het overzichtswerk van 800 jaar Wahlwiller (naar aanleiding van het 800-jarig bestaan van ons dorp) en in 2016  St. Jozefschool in flarden van Wahl- en Nijswiller (naar aanleiding van de opheffing van de basisschool van Wahlwiller/Nijswiller per 1 augustus 2016).

Door deze themanummers hebt u twee jaar de kroniek van Wahlwiller moeten missen. Dat verzuim wordt ruimschoots ingehaald in het nieuwe jaarboek dat op 19 november 2017 verschijnt. Hierin treft u de kronieken van 2014 t/m 2016 aan.

Bij de overige artikelen is deze keer gebruik gemaakt van eerdere publicaties van o.a. Leo Pierey en pastoor Jongen. Zij handelen over de kerkbesturen van Wahlwiller, de kosterij van Wahlwiller/Mechelen, de klokken in onze kerktoren, de Veiling Zinzelbeek en de oude tramlijn van Maastricht naar Aken. Verder worden ook weer een aantal interessante foto’s uit ons fotoarchief prijsgegeven.

 

Wilt u dit boek ontvangen maak dan € 14,- over het bankrekening nummer NL63 RABO 0121013987 t.n.v. Stichting Heemkunde Wahlwiller. U kunt dan het boek op zondag 19 november a.s. tussen 13.00 uur en 16.00 uur afhalen in de Wildertref Kennedystraat 11 Wahlwiller. Wilt u het boek thuis ontvangen maakt dan € 18,50 over op boven genoemde bankrekening, vermeld wel u naam en adres op de overschrijving. In de gemeente Gulpen-Wittem brengen wij de boeken gratis aan huis.