sponsor

Nieuws 

Het 11e Jaarboek

Op zondag 1 juni a.s. brengt Heemkunde Wahlwiller voor het elfde opeenvolgende jaar een boekje uit over het verleden van dit kleine wijndorp. Na het geweldige succes van het themanummer van verleden jaar, dat gewijd was aan ‘Wahlwiller in de Tweede Wereldoorlog’, vervolgt de Heemkundevereniging dit jaar haar reeks met een drietal uitvoerige artikelen van de hand van verschillende schrijvers.

Na een In Memoriam dat gewijd is aan Fen Hermans, de vorig jaar overleden mede-oprichter van de Heemkundevereniging Wahlwiller, volgt een artikel over de ‘oorlog na de oorlog’. Direct nadat de Tweede Wereldoorlog voorbij was, raakte Nederland in zijn verreweg grootste kolonie, Nederlands-Indië, verstrikt in een totaal onverwachte en ongemeen felle nieuwe oorlog. Vele duizenden Nederlandse jongemannen die zojuist de oorlog in eigen land heelhuids hadden doorstaan, werden nu opgeroepen om als dienstplichtig soldaat het Vaderland te gaan dienen in de 'Oost'. Onder hen waren vijf jongens uit Wahlwiller. Twee van hen hebben zelf de lotgevallen, die ze in de Gordel van Smaragd hebben beleefd, aan de schrijver kunnen vertellen. Een derde heeft tijdens zijn bijna driejarig verblijf in Indië een dagboek bijgehouden waaruit vrijelijk geput kon worden.

Verder treft u in dit jaarboek het tweede deel van een drieluik over de Luikse Markt van Wahlwiller die in 2015 haar 50-jarig bestaan hoopt te vieren. In dit tweede deel worden de jaren 1970 – 1990 beschreven. Dat waren de jaren waarin de enige echte Luikse markt het dorpje Wahlwiller nog Waalser kleurde of – om met een Duitse krant uit die dagen te spreken, de jaren waarin Wahlwiller voor enkele dagen ‘eine Belgische Enklave’ was.

In het vijfde deel over de school van Wahl- en Nijswiller behandelt de schrijver op zijn bekende manier de jaren 1967 tot 1986. Hij laat duidelijk merken nu aanbeland te zijn in zijn eigen periode, dat wil zeggen, de jaren dat hij zelf als onderwijzer dan wel als hoofd aan deze school verbonden was en ons dus precies weet te vertellen ‘wie es gewesen’ is. Tal van onderwerpen komen aan bod: de ouderparticipatie (zijn paradepaardje), seksuele voorlichting, de schoolkrant, de film Ali Baba maar ook het rumoer rond de eventuele aanstelling van zijn broer. Veel (oud)dorpsgenoten zullen de problematiek herkennen.

Rond de presentatie van het elfde jaarboek wordt een tentoonstelling georganiseerd met foto’s en voorwerpen van de Indiëgangers die met hun verblijf in de ‘Oost’ te maken hebben.

U kunt dit boek bestellen door het overmaken van € 12 op rekeningnummer
NL63 RABO 0121 0139 87 tnv Heemkunde Wahlwiller. Vermeldt u naam en adres bij de overschrijving. U kunt het boek afhalen op zondag 1 juni a.s. van 13.30 tot 17.00 uur in gemeenschapshuis d’r Wildertref Pres. J.F. Kennedystraat 11 in Wahlwiller. Wilt u het boek thuisbezorgd krijgen maak dan € 15,50 over op bovengenoemd rekeningnummer.

oktober 2011

OUDE FILMS? OUDE VIDEO'S? OUDE FOTO'S?
Bij particulieren en instellingen wordt vaak (veel) beeldmateriaal bewaard dat in kwaliteit snel achteruit gaat. Dat geldt zeker voor fílms, zoals super8, dubbel8 en 16mm, en analoge  videobanden zoals VHS. De Stichting Heemkunde Wahlwíller vraagt iedereen die ín het bezit is van (oude) films of video's over Wahlwiller zich melden bij een van onderstaande personen.
Ten aanzien van films valt niet alleen te denken aan zwart-witbeelden van generatíes terug maar ook aan modernere
beelden van uiteenlopende aard. De Heemkundevereniging wil
met de bezitters in overleg treden om de inhoud van die beelden veilig te stellen, te bewaren en - zo mogeríjk - een keer te vertonen. We zien deze films, video,s en foto,s als archiefmateriaal uit wahlwillers verleden. Ze zijn het waard om
bewaard te blijven.

Bent u in het bezít van (oude) films, video's of foto,s van of over wahlwiller? Neem dan contact op met één van onderstaande Ieden van de Stichting Heemkunde Wahlwiller.
1. John van Steenis email: info@heemkundewahlwiller.nl
2. Jan Mertens email: info@heemkundewahlwiller.nl

Met dank voor de te nemen moeite.
Stichting Heemkunde Wahlwiller

juni 2011

Foto's Wahlwillerdag 2011
Een foto-impressie van de geslaagde Wahlwillerdag op  5 juni 2011.

 


     © Stichting Heemkunde Wahlwiller 2009 email: info@heemkundewahlwiller.nl