sponsor

Nieuws 

juni  2013

Programma Wahlwillerdag 30 juni 2013.

Het 10e Jaarboek

In het kleine Wahlwiller vond in 1944 een aantal ingrijpende gebeurtenissen plaats die alle met de oorlog te maken hadden. Allereerst werd op 21 juli van dat jaar op de plek waar nu het Arnold Janssenklooster staat een aantal kopstukken van het L.O.-district Gulpen gevangengenomen. Deze arrestaties staan bekend als ‘Klap van Wittem’.
Op 15 en 16 september volgde de bevrijding van Wahlwiller door de Amerikaanse Old Hickory-divisie waarbij de Duitsers vanaf de hoogte van de Kruisberg nogal wat weerstand hebben geboden. Tien dagen later werd Wahlwiller overstroomd door zo’n 120 evacués uit Kerkrade die hun huis en haard binnen enkele uren moesten verlaten omdat die in de frontlinie waren komen te liggen. Velen van hen zijn tot eind oktober in Wahlwiller gebleven.
Begin november bivakkeerden gedurende twee weken 125 Amerikaanse soldaten van Compagnie ‘E’ van het 334ste Infanterie Regiment in Wahlwiller alvorens ze werden ingezet bij de verovering van Geilenkirchen (Dld). Daarnaast herbergde Wahlwiller gedurende langere tijd nog enkele jonge Noord-Nederlandse mannen die terugkeerden van de Arbeidsdienst in Duitsland. Ze behoorden tot de zogenaamde ‘Mamelis-groep’ die niet naar huis kon zolang Noord-Nederland nog niet bevrijd was.

Dit kunt u dus allemaal lezen in het jubileumjaarboek van de heemkundevereniging dat handelt over ‘Wahlwiller tussen 1940 en 1945’. In dit boekje komen alle families van Wahlwiller en Sinselbeek voor, die hier in de oorlogsjaren gewoond hebben. Via archiefonderzoek en mondelinge overlevering is getracht een beeld te schetsen van hoe de oorlog zo’n kleine gemeenschap als Wahlwiller heeft geraakt. Het boek heeft een omvang van ruim 200 pagina’s wordt op 30 juni a.s. gepresenteerd.

U kunt dit boek bestellen door het overmaken van € 12 op rekeningnummer 12.10.13.987 tnv Heemkunde Wahlwiller. Vermeldt u naam en adres bij de overschrijving. U kunt het boek afhalen op zondag 30 juni a.s. van 13.30 tot 17.00 uur in gemeenschaphuis d’r Wildertref Pres. J.F. Kennedystraat 11 in Wahlwiller. Wilt u het boek thuisbezorgd krijgen maak dan € 15 over op bovengenoemd rekeningnummer.

juni  2012

NEGENDE HEEMKUNDEBOEK WAHLWILLER

Tijdens de Wahlwillerdag van zondag 3 juni 2012 is onder meer het jaarboek van de Stichting Heemkunde Wahlwiller  gepresenteerd.  Doorliepen de artikelen in het vorige jaarboek nog een periode van ruim 15000 jaar, in dit negende deel treft u een aantal zeer aansprekende verhalen en weer veel  foto's aan over het vrij recente verleden.

Zo begint het boek met het eerste deel van de geschiedenis over de Luikse Markt die in 1965 als  enige echt Luikse markt in Wahlwiller van start ging.  De aanleiding voor deze mega-onderneming vormde de wens van enkele inwoners van ons dorp om geld bij elkaar te brengen voor een aantal goede doelen. Eén van deze doelen betrof het werk van pater Hub Voncken uit Ransdaal die gelieerd was aan de familie Knops uit Wahlwiller. Als missionaris kreeg hij de opdracht om te gaan werken in Chiromo (Malawi).

Het is verbazingwekkend te lezen dat de kleine Wahlwillerse gemeenschap zoveel mensen uit binnen- en buitenland, inclusief een afvaardiging van het stadsbestuur van Luik, voor deze Luikse markt wist te  mobiliseren. Overigens is het gemeentebestuur van Luik nog elk jaar met een  vertegenwoordiging bij de opening van de markt in Wahlwiller aanwezig geweest.

Het tweede artikel gaat over de twee meest markante cafés uit Wahlwillers jongste geschiedenis: het inmiddels gesloten (voetbal) café ’t Trefpunt aan de Rijksweg, in het dorp beter bekend als 'Bei 't Troutje' en het café tegenover de kerk, dat de laatste jaren vaker van naam wisselde maar onder de naam 'l gen Durp' nog steeds een belangrijke functie vervult in het dagelijkse dorpsleven.

Oud-hoofdonderwijzer Rijkel  G roenveld  vertelt het vierde deel van de geschiedenis van de lagere school van Wahlwiller en Nijswiller. Deze keer worden de jaren 1960-1970 belicht, een periode die velen in beide kerkdorpen zich nog goed zullen herinneren, temeer omdat een aantal van hen zelf deel uitmaakte van die school. Door het opvoeren van markante (kandidaat-) hoofdonderwijzers en een even markante pastoor die -toen nog - een hartig woordje dacht te kunnen meespreken, bewijst dit deel  hoe interessant dorpspolitiek kan zijn, ook nog wanneer je er van een zekere afstand op terugziet.

Vaste onderdelen in het jaarboek zijn natuurlijk de kroniek en het fotoarchief. De kroniek over 2011 legt opnieuw tal van dorpsgebeurtenissen vast die later gemakkelijk zijn 'terug te vinden'. Dat is ook de opzet ervan. In het fotoarchief wordt deze keer verhaalt over het wel  en wee van een aantal nog bestaande markante woningen (en haar bewoners) in Wahlwiller. Tot slot wordt er kort aandacht besteed aan de restauratie van een wanmolen uit Racour (gemeente Lijsem, tussen Leuven en Luik) die een paar decennia op hoeve Lanterne in gebruik is geweest en die in 2011 door onze dorpsgenoot Hans Snellen werd gerestaureerd.
Een register met familie- en plaatsnamen completeert het boek.

U kunt het boek bestellen door 12 (of  €15 inclusief verzendkosten) over te maken op bankrekening 12.10.13.987 t.n.v. heemkunde Wahlwiller.  Niet verqetennaam en adres erbij te vermelden.

Het boek is te koop in de Kloosterboekwinkel te Wittem en in Gasterij 'l gen Durp'te Wahlwiller.

Stichting Heemkunde Wahlwiller.

oktober 2011

OUDE FILMS? OUDE VIDEO'S? OUDE FOTO'S?
Bij particulieren en instellingen wordt vaak (veel) beeldmateriaal bewaard dat in kwaliteit snel achteruit gaat. Dat geldt zeker voor fílms, zoals super8, dubbel8 en 16mm, en analoge  videobanden zoals VHS. De Stichting Heemkunde Wahlwíller vraagt iedereen die ín het bezit is van (oude) films of video's over Wahlwiller zich melden bij een van onderstaande personen.
Ten aanzien van films valt niet alleen te denken aan zwart-witbeelden van generatíes terug maar ook aan modernere
beelden van uiteenlopende aard. De Heemkundevereniging wil
met de bezitters in overleg treden om de inhoud van die beelden veilig te stellen, te bewaren en - zo mogeríjk - een keer te vertonen. We zien deze films, video,s en foto,s als archiefmateriaal uit wahlwillers verleden. Ze zijn het waard om
bewaard te blijven.

Bent u in het bezít van (oude) films, video's of foto,s van of over wahlwiller? Neem dan contact op met één van onderstaande Ieden van de Stichting Heemkunde Wahlwiller.
1. John van Steenis email: info@heemkundewahlwiller.nl
2. Jan Mertens email: info@heemkundewahlwiller.nl

Met dank voor de te nemen moeite.
Stichting Heemkunde Wahlwiller

juni 2011

Foto's Wahlwillerdag 2011
Een foto-impressie van de geslaagde Wahlwillerdag op  5 juni 2011.

 


     © Stichting Heemkunde Wahlwiller 2009 email: info@heemkundewahlwiller.nl